Antibiotika

Årlig dør tusenvis av mennesker av infeksjoner forårsaket av resistente bakterier, bare i Europa. Resistente bakterier er vanlig der det blir brukt mye antibiotika. Bakteriene overfører sine resistensgener til andre bakterier, og antibiotikaresistens kan overføres fra dyr til eier og omvendt. Det er altså ikke bare av hensyn til hunden eller katten din at vi strammer inn på antibiotikabruken, men også av hensyn til eieren. Noen bakterietyper blir raskt resistente, og noen typer antibiotika trigger resistens mer enn andre typer. Vi bruker antibiotika når det er korrekt, når fordelene veier tyngre enn ulempene, og så lar vi være når vi har andre alternativer. Vi bruker ikke systemisk behandling med antibiotika ved de fleste operasjonene som utføres, nesten aldri ved tannbehandling, og bare ved de dype hudinfeksjonene. Katter som behandles for byller etter slåsskamper trenger heller ikke antibiotika. For eksempel.

Det er kommet oppdaterte, internasjonale anbefalinger for bruk av antibiotika til kjæledyr, og vi følger disse.